Fullmakt fra foresatte

Fullmakt fra foresatte – bilder, lyd

2005/2006

 

Gjelder: 2009/2010

 

 

Utøver:

 

Navn
Adresse

 

Foresatte:

 

Navn
Adresse
Telefon
E-post

 

Lier judoklubben har fått sin hjemmeside på Internett. www.lierjudoklubb.no

På hjemmesidene publisererjudoklubben nyheter og reportasjer om sine aktiviteter i tekst og bilder.Datatilsynet krever at det hvert år innhentes samtykke fra de foresatte til å publisere

bilder av mindre årige utøvere på Internett. Lier judoklubb vil ikke koble navn på elever sammen medbildene og vil dessuten i minst mulig utstrekning publisere individuelle bilder.

 

I forbindelse med trening i dojoen, kan bruk av lydopptak og/eller videokamera være

hensiktsmessig. Lier judoklubb ønsker å innhente godkjenning til dette fra foresatte.

 

Fra tid til annen har Lier judoklubb besøk av pressen ved spesielle anledninger. Det

forekommer at journalistene tar bilder av utøvere. Vi gir pressen lov til å bruke disse

bildene hvis foresatte har gitt sitt samtykke på dette skjemaet.

 

Foresatte kan når som helst trekke fullmakten tilbake, enten for enkeltbilder/hendelser

eller for generell publisering.

 

Ja Nei
Vi aksepterer publisering av bilder på Internett
Vi aksepterer bruk av lyd-/bildeopptak i undervisningslokaler
Vi aksepterer publisering av bilder i pressen

 

 

 

Dato Foresattes underskrift

 

AVSLUTNING OG GRADERING

AVSLUTNING OG Gradering Sesongen 2009

Vi skal ha avslutning og gradering torsdag 10.12 kl 19-21

Foreldre er velkomne, vi serverer kaffe, boller og brus. Hvis noen foreldre kan bake kake så er vi takknemlige!

Gradering for alle med hvitt og gult belte Pensum gult:

Falløvelser og korrekt oppførsel på matta

Holdegrep:

Kami Shiho gatame, Yoko Shiho gatame, Hon kesa gatame
Kast: O uchi gari, ippon seio nage, O Goshi, Uki Goshi, Harai Goshi og O soto gari
Man behøver ikke kunne navnene

Pensum oransje:

Holdegrep: Kuzure kesa gatame, Kata gatame, Tate Shiho gatame
Kast: Koshi guruma, Tai otoshi, Morote sei nage, Eri seio nage

Gradering til andre beltegrader må avtales med trener.

Gradering med belte koster 200 kr. Alle som skal graderes må vise Kvittering for treningsavgift og gradering betalt til Lier Judoklubb, Pb 57, 3408 Tranby Kto 0530 33 01900

 Vel møtt! Sportslig hilsen Styret i Lier judoklubb

Gradering for alle med hvitt og gult belte Pensum gult:

Gradering for alle med hvitt og gult belte Pensum gult:

Falløvelser og korrekt oppførsel på matta

Falløvelser:

Mae Ukemi


 

ushiro ukemi

yoko ukemi

 

Holdegrep:

Kami Shiho gatame

 Yoko Shiho gatame

Hon kesa gatame

Kast: O uchi gari, ippon seio nage, O Goshi, Uki Goshi, Harai Goshi og O soto gari
Man behøver ikke kunne navnene

Pensum oransje:

Holdegrep: Kuzure kesa gatame, Kata gatame, Tate Shiho gatame
Kast: Koshi guruma, Tai otoshi, Morote sei nage, Eri seio nage