Ne Waza

Ne Waza partiet trener samtidig som barnepartiet,  i oddetallsuker på torsdager fra 19-20.30 på Heiahallen.

Treningen fokuserer på bakketeknikker som man finner i judo, og henter også inn treningselementer fra BJJ.

Trening på dette partiet passer for alle, barn som voksne, trente og utrente.

Teknikker som trenes på ne waza partiet inkluderer kontrollteknikker (holdegrep, armlåser og kvelinger), samt frigjøringer og bevegelighet som gjør at man blir trygg på seg selv.

Treningen bygger opp styrke og bevegelighet hos utøverne og er således også velegnet for de som ønsker å forbedre disse egenskapene.